Αρχιπέλαγος

Τεκμήρια για τα νησιά του Αιγαίου, την Πάρο και το νησιωτισμό στους νεότερους χρόνους.

Περιγραφή

Το «Αρχιπέλαγος» είναι μια εις βάθος ιστορική ψηφιακή χαρτογράφηση του Αιγαιακού χώρου, και ένα σύγχρονο εργαλείο οργάνωσης και αναζήτησης ιστορικών πληροφοριών για τα ελληνικά νησιά και τον ελληνικό νησιωτισμό κατά τους νεώτερους χρόνους.

Συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και αποσκοπεί στην ψηφιακή χαρτογραφική ανασύσταση του σύνθετου ιστορικού τοπίου του Αιγαίου, προβάλλοντας την αξία και την πολυφωνία των πρωτογενών μαρτυριών, την πλέον ζωντανή έκφραση της ιστορίας.

Το πρόγραμμα «Αρχιπέλαγος» αποσκοπεί στην αναλυτική τεκμηρίωση και χαρτογράφηση των νησιών του Αιγαίου μέσα από την συνδυαστική εκμετάλλευση μιας ευρύτατης γκάμας πρωτογενών τεκμηρίων και πληροφοριών, μετρητικών δεδομένων, αφηγηματικών περιγραφών αλλά και των προσωπικών εμπειριών. Προτείνει μια αναλυτική, πολυεπίπεδη και λεπτομερή χαρτογραφική αναπαράσταση του χώρου και των ανθρώπων που διαβιούν σε αυτόν, συνδυάζοντας τα θετικά, «σκληρά» ποσοτικά χωρικά δεδομένα (δημογραφικά, οικονομικά, διοικητικά, κ.ο.κ.), με τις «ρευστές» ανθρώπινες προσλήψεις και περιγραφές, ακόμη και τις καθημερινές.

Περισσοτερα