François Kauffer, «Plan général de l’Ile de Paros, levé par F. Kauffert en 1776», G.F.A. de Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, Paris, 1782, πίνακας 32. Τρισδιάστατη απόδοση, Ελένη Γκαδόλου.

Η Πάρος στα νεότερα χρόνια, 15ος-αρχές 19ου αιώνα
Ψηφιακή Αρχειακή Συλλογή

Από τον 15ο μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα το Αιγαίο και ειδικότερα οι Κυκλάδες γνώρισαν τη μετάβαση σε διαδοχικά διοικητικά, οικονομικά και πολιτισμικά καθεστώτα, καθώς από τις δυτικές κυριαρχίες (Βενετοί-Λατίνοι) πέρασαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία, ενώ στα τέλη του 18ου αιώνα βρέθηκαν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα υπό τη διοίκηση και στρατιωτική κατοχή της Ρωσικής αυτοκρατορίας. Αυτές οι διαδοχικές κυριαρχίες άφησαν τα ίχνη τους στις μορφές τοπικής οργάνωσης των νησιών (κοινότητες) και στις σχέσεις τους με τις κεντρικές διοικήσεις, στους τρόπους ρύθμισης των καθημερινών σχέσεων στο εσωτερικό των νησιών, στους τρόπους με τους οποίους οι νησιώτες έβλεπαν τους εαυτούς τους και τους άλλους, χριστιανούς ή μουσουλμάνους, καθολικούς ή ορθόδοξους, γείτονες ή ξένους. Ίχνη που αποτυπώνονται στην πολλαπλότητα των αρχειακών τεκμηρίων της περιόδου, και αποτελούν αντικείμενο συναρπαστικών όσο και γόνιμων ερευνών για τον νησιωτικό χώρο.

Η Ψηφιακή Αρχειακή Συλλογή για την Πάρο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει  ψηφιοποιημένο δημοσιευμένο και αδημοσίευτο ιστορικό και αρχειακό υλικό καταρχήν για το νησί κατά την περίοδο ανάμεσα στον 15ο και τις αρχές του 19ου αιώνα, που  θα περιλαμβάνει νοταριακά έγγραφα (κοινοτικά, φορολογικά, διαθήκες, προικοσύμφωνα, αγοραπωλησίες κ.λπ.) και  προσωπικά  τεκμήρια (ημερολόγια, πηγές λογιστικού τύπου κ.λπ.). Το υλικό αυτό οργανώνεται με τη λογική ενός ευέλικτου και ανοιχτού ψηφιακού ιστορικού αρχείου, το οποίο θα ανατροφοδοτείται συνεχώς και θα επιτρέπει στους ιστορικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό την πρόσβαση όχι μόνο σε αδημοσίευτα τεκμήρια για την Πάρο στα νεότερα χρόνια, αλλά και σε δημοσιευμένες πηγές, ιδιαίτερα από παλαιότερες εκδόσεις που είναι δυσεύρετες στις βιβλιοθήκες ή το διαδίκτυο, οι οποίες καταγράφονται και περιλαμβάνονται στη Βιβλιογραφία για την Πάρο στα νεότερα χρόνια, η οποία πλαισιώνει ιστορικά τα αδημοσίευτα τεκμήρια, ενώ χρησιμεύει ως οδηγός για την αναζήτηση των δημοσιευμένων πηγών.

Τέλος, η Ψηφιακή Αρχειακή Συλλογή για την Πάρο πρόκειται να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τη συγκέντρωση και οργάνωση στο Archipelagos Historia ανάλογου ιστορικού υλικού σχετικά με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και γενικότερα του Αιγαίου κατά την περίοδο ανάμεσα στον 15ο και 19ο αιώνα.

ΡΩΣΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Περιγραφή
Πηγή
Φυλλο
Ετικέτες
Ενέργειες
Όρκος των Ελλήνων πληρεξούσιων από το νησί της Πάρου. Υπογράφουν οι Γιώργος Πρωτονοτάριος, Ιωάννης Κορτιάνος, Αντώνης Δελαγραμμαματικός να είναι πιστοί και να υπηρετούν την Αικατερίνη Β'. Νάουσα, 25 Ιανουαρίου 1771.
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 16. L. 53
Φ14
[ "Δημογέροντες", "Διοίκηση", "Ελλάδα", "Ιστορία", "Κυκλάδες", "Νάουσα", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Όρκος", "Ορλωφικά", "Πάρος" ]
Ανυπόγραφη έκκληση του ναύαρχου Grigory Andreyevich Spiridov στους κάτοικους της Πάρου να επιδείξουν «σεβασμό και υπακοή» στους εκπροσώπους του, να πληρώσουν το ένα δέκατο των προϊόντων τους ως φόρους και να τους επιτρέψουν να κυβερνήσουν τα νησιά τους και να κρίνουν και να τιμωρήσουν (εκτός από τις περιπτώσεις θανατικής ποινής, η οποία έπρεπε να εγκριθεί από τον ναύαρχο και τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση).
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 16. L. 53 a.
Φ14
[ "Αντίπαρος", "Δημογέροντες", "Διαταγή", "Διοίκηση", "Ελλάδα", "Ιστορία", "Κυκλάδες", "Μύκονος", "Νάξος", "Νάουσα", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Οικονομία", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Σέριφος", "Σίφνος", "Φορολογία" ]
Απόσπασμα της φορολογίας και των λοιπών πληρωμών που εισπράχθηκαν για τον Καπουδάν πασά στα νησιά του Αιγαίου (Μύκονος, Νάξο, Πάρο, Αντίπαρο, Σέριφος, Σίφνος κ.α.)
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 16. L. 57
Φ14
[ "Αντίπαρος", "Δημογέροντες", "Διαταγή", "Διοίκηση", "Ελλάδα", "Ιστορία", "Κυκλάδες", "Μύκονος", "Νάξος", "Νάουσα", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Οικονομία", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Σέριφος", "Σίφνος", "Φορολογία" ]
Η πρώτη διαταγή υποτέλειας, η οποία υπογράφεται από τον ναύαρχο Grigory Andreyevich Spiridov στις 12 Ιανουαρίου 1771, στο πλοίο "Europa" στη Νάουσα της Πάρου. Ο Spiridov διατάζει τους δημογέροντες 14 νησιών του Αιγαίου να αναγνωρίσουν ανοιχτά την εξάρτησή τους από τη Ρωσία. Εκφράζει την προθυμία του να προστατεύσει αυτά τα νησιά από τους Τούρκους και τους εχθρικούς κουρσάρους και υπόσχεται να μην επιβάλει στους κατοίκους υπερβολικούς φόρους. Επιπλέον, ο Ρώσος ναύαρχος καλλιέργησε ελπίδες στους κατοίκους των νησιών για ελευθερία και ανεξαρτησία αν οι Ρώσοι στρατιωτικοί διαπιστώσουν τη σωστή διαγωγή και υπακοή των κατοίκων κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης ρωσικής διοίκησης.
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 16. L. 73-77.
Φ14
[ "Δημογέροντες", "Διαταγή", "Διοίκηση", "Ελλάδα", "Ιστορία", "Κυκλάδες", "Νάουσα", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Οικονομία", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Πλοία-Σκάφη", "Προστασία", "Ρωσικός στόλος", "Στρατός", "Υποτέλεια", "Φορολογία" ]
Αίτημα από τους μητροπολίτη Παροναξίας Άνθιμου Βαρδή, επίσκοπο Σαντορίνης Γαβριήλ, επίσκοπο Κέας Γρηγορίου, επίσκοπο Άνδρου Ιωσήφ και εφημέριο Τήνου Αθανασίου προς την αυτοκράτειρα της Ρωσίας «να δεχτεί στην αιώνια προστασία και υποστήριξη του δυστυχισμένου Αρχιπελάγους» να είναι «υπό την κυριαρχία της Ρωσικής Συνόδου», 13 Φεβρουαρίου 1771.
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 16. L. 78-78 а.
Φ14
[ "Αλληλογραφία", "Άνδρος", "Δημογέροντες", "Διαταγή", "Διοίκηση", "Εκκλησία", "Ελλάδα", "Επίσκοπος", "Εφημέριος", "Ιστορία", "Κυκλάδες", "Μητροπολίτης", "Νάξος", "Νάουσα", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Οικονομία", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Ρωσία", "Ρωσική εκκλησία", "Τήνος", "Φορολογία" ]
Αίτημα από τους μητροπολίτη Παροναξίας Άνθιμου Βαρδή, επίσκοπο Σαντορίνης Γαβριήλ, επίσκοπο Κέας Γρηγορίου, επίσκοπο Άνδρου Ιωσήφ και εφημέριο Τήνου Αθανασίου για την προστασία της εκκλησιαστικής περιουσίας και την προϋπάρχουσας σχέσης μεταξύ της ορθόδοξης εκκλησίας και των ενοριών, 14 Φεβρουαρίου 1771.
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 16. L. 79-80.
Φ14
[ "Αλληλογραφία", "Άνδρος", "Δημογέροντες", "Διαταγή", "Διοίκηση", "Εκκλησία", "Ελλάδα", "Επίσκοπος", "Εφημέριος", "Ιστορία", "Κυκλάδες", "Μητροπολίτης", "Νάξος", "Νάουσα", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Οικονομία", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Ρωσία", "Ρωσική εκκλησία", "Τήνος", "Φορολογία" ]
Αίτημα των δημογερόντων για την εκλογή του Αντώνη Ψαρού ως Γενικό Επίτροπο του Αρχιπελάγους (υπογράφοντας εκπρόσωποι από τα νησιά Νάξος, Πάρος, Ίος, Άνδρος, Τήνος, Κέα, Κύθνος, Κίμωλος, Σίφνος, Σέριφος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη, Μύκονος, Αντίπαρος) [1771].
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 16. L. 188-188 a.
Φ14
[ "Άνδρος", "Αντίπαρος", "Δημογέροντες", "Διαταγή", "Διοίκηση", "Ελλάδα", "Ίος", "Ιστορία", "Κέα", "Κίμωλος", "Κύθνος", "Κυκλάδες", "Μύκονος", "Νάξος", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Οικονομία", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Ρωσικός στόλος", "Σαντορίνη", "Σέριφος", "Σίφνος", "Τήνος", "Φολέγανδρος", "Φορολογία" ]
Διαταγή του ναυάρχου Spiridov για τη λήψη μέτρων σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 22. L. 138-139.
Φ14
[ "Δημογέροντες", "Διαταγή", "Διοίκηση", "Ελλάδα", "Ιστορία", "Κυκλάδες", "Νάουσα", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Οικονομία", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Πλοία-Σκάφη", "Προστασία", "Ρωσικός στόλος", "Στρατός", "Υποτέλεια", "Φορολογία" ]
Φορολογική κατάσταση που αντικατοπτρίζει τον αριθμό των κατοίκων και των αγαθών που συγκεντρώθηκαν το 1772 στα νησιά Αρχιπελάγους (Άνδρος, Τήνος, Σύρος, Μύκονος, Κέα, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Κίμωλος, Μήλος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ίος, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργός , Νάξος, Αντίπαρος, Σκύρος, Ύδρα, Αλόννησος, Σκόπελος, Σπέτσες, Σάμος, Σκιάθος, Πάτμος, Λέρος, Πάρος). Ο συνολικός πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών, γυναικών και παιδιών φαίνεται να ήταν 62.706 άτομα. Ο κατάλογος των προϊόντων που συλλέγονται περιλαμβάνει κρασί, κριθάρι, σιτάρι, αρακά, φασόλια, μπιζέλια, κεχρί, αλεύρι, μετάξι, ελαιόλαδο, βαμβάκι, κρεμμύδι και σκόρδο, βρώμη, τυρί, κολοκύθες, πεπόνια κ.ά.
RGA VMF. Fond 190. Op.1. Delo 129. L. 89 a.
Φ14
[ "Αγροτικά προϊόντα", "Αλόννησος", "Αμοργός", "Ανάφη", "Άνδρος", "Αντίπαρος", "Δημογέροντες", "Δημογραφία", "Διαταγή", "Διοίκηση", "Ελλάδα", "Ίος", "Ιστορία", "Καθημερινή ζωή", "Κέα", "Κίμωλος", "Κύθνος", "Κυκλάδες", "Λέρος", "Μήλος", "Μύκονος", "Νάξος", "Νάουσα", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Οικονομία", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Πάτμος", "Πληθυσμός", "Σάμος", "Σαντορίνη", "Σέριφος", "Σίκινος", "Σίφνος", "Σκιάθος", "Σκόπελος", "Σκύρος", "Σπέτσες", "Σύρος", "Τήνος", "Ύδρα", "Φολέγανδρος", "Φορολογία" ]
Χάρτης της Πάρου και της Νάξου (Manuscript of Vladimiro-Suzdal Museum-Reservation)
'14.1
Φ14
[ "Ελλάδα", "Κυκλάδες", "Λιμάνι", "Νάξος", "Νησιά του Αιγαίου Πελάγους", "Ορλωφικά", "Πάρος", "Σχέδιο", "Χάρτης" ]